2002 rok


Liczba ludności - 17360 (stan na dzień 31.12.2002r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1879;
19 -60 lat - 5376;
powyżej 60 lat - 1598

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 2039;
19 -65 lat - 5754;
powyżej 65 lat - 714

Zgony - 145
Urodzenia - 124
Zameldowania na pobyt stały - 240
Wymeldowania z pobytu stałego - 324


2003 rok


Liczba ludności - 17312 (stan na dzień 31.12.2003r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1793;
19 -60 lat - 5438;
powyżej 60 lat - 1627

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1942;
19 -65 lat - 5784;
powyżej 65 lat - 728

Zgony - 158
Urodzenia - 131
Zameldowania na pobyt stały - 233
Wymeldowania z pobytu stałego - 254


2004 rok


Liczba ludności - 17237 (stan na dzień 31.12.2004r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1735;
19 -60 lat - 5455;
powyżej 60 lat - 1653

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1871
19 -65 lat - 5769
powyżej 65 lat - 754

Zgony - 144
Urodzenia - 140
Zameldowania na pobyt stały - 234
Wymeldowania z pobytu stałego - 305


2005 rok


Liczba ludności - 17131 (stan na dzień 31.12.2005r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1702;
19 -60 lat - 5430;
powyżej 60 lat - 1680

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1787;
19 -65 lat - 5741;
powyżej 65 lat - 791

Zgony - 178
Urodzenia - 156
Zameldowania na pobyt stały - 204
Wymeldowania z pobytu stałego - 288


2006 rok


Liczba ludności - 17004 (stan na dzień 31.12.2006r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1634;
19 -60 lat - 5421;
powyżej 60 lat - 1692

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1720;
19 -65 lat - 5703;
powyżej 65 lat - 834

Zgony - 161
Urodzenia - 137
Zameldowania na pobyt stały - 197
Wymeldowania z pobytu stałego - 300


2007 rok


Liczba ludności - 16941 (stan na dzień 31.12.2007r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1567;
19 -60 lat - 5416;
powyżej 60 lat - 1709

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1679
19 -65 lat - 5690
powyżej 65 lat - 880

Zgony - 137
Urodzenia - 148
Zameldowania na pobyt stały - 193
Wymeldowania z pobytu stałego - 275


2008 rok


Liczba ludności - 16900 (stan na dzień 31.12.2008r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1560;
19 -60 lat - 5370;
powyżej 60 lat - 1750

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1635
19 -65 lat - 5673
powyżej 65 lat - 912

Zgony - 176
Urodzenia - 189
Zameldowania na pobyt stały - 220
Wymeldowania z pobytu stałego - 274
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie   -   135


2009 rok


Liczba ludności - 16898 (stan na dzień 31.12.2009r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1538;
19 -60 lat - 5341;
powyżej 60 lat - 1797

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1619
19 -65 lat - 5675
powyżej 65 lat - 928

Zgony - 176
Urodzenia - 184
Zameldowania na pobyt stały - 226
Wymeldowania z pobytu stałego - 222
Małżeństwa zarejestrowane w USC w Radzionkowie   -   109
rozwody   -   30