Zgłoś zgon

Zanim pochowasz osobę, która zmarła - musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba ta zmarła na skutek choroby zakaźnej - tylko 24 godziny od momentu zgonu. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Kto może zgłosić zgon

  • współmałżonek osoby, która zmarła,
  • pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
  • pełnomocnik jednej z powyższych osób. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zgłosić zgon

  • do 3 dni od wystawienia karty zgonu przez lekarza,
  • do 24 godzin od chwili zgonu - jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej.

Co przygotować

  • kartę zgonu - dostaniesz ją od lekarza, który stwierdził zgon,
  • dowód osobisty zmarłej osoby,
  • swój dokument tożsamości do okazania (np. dowód osobisty lub paszport).

Gdzie zgłosić zgon

W USC właściwym dla miejsca zgonu. Przykład: jeśli osoba zmarła w Radzionkowie - zgłoś zgon w urzędzie stanu cywilnego w Radzionkowie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Kierownik USC zarejestruje zgon (czyli sporządzi akt zgonu) w dniu jego zgłoszenia.

Po zarejestrowaniu zgonu kierownik USC wyda ci jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Jeśli z przyczyn technicznych rejestracja zgonu nie będzie możliwa w dniu zgłoszenia, kierownik USC zamieści w karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu. Z tym dokumentem możesz pójść do administracji cmentarza, żeby pochować osobę zmarłą. Kierownik USC zarejestruje zgon w najbliższym możliwym terminie. Następnie dostaniesz dwa odpisy aktu zgonu. Ustal z urzędnikiem sposób ich odbioru. Możesz je dostać podczas kolejnej wizyty w urzędzie albo listownie.

Dodatkowe informacje

Gdy zgłosisz zgon, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Gabriela Mol (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) oraz p. Joanna Dejas (Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego).
Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w pokoju nr 5 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Gabriela Mol 32 3887109, p. Joanna Dejas 32 3887154.