Numer sprawy: SO.152.2.2021

Data złożenia petycji: 26 lutego 2021r., 5 marca 2021 roku

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Treść petycji: Skany petycji dostępne w załącznikach.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 4 maja 2021 roku.