(Interpelacja radnego Pana Wojciecha Tobora z dnia 11 stycznia 2022 roku.)