Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1889 ze zm.) Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Wawelskiej w Radzionkowie, Województwo Śląskie – Powiat Tarnogórski, działka nr 2128/47 objęta księgą wieczystą KW nr GL1T/00050282/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Przetarg na sprzedaż ww. działki odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 roku o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 8.

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 oraz została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.radzionkow.pl w Menu Przedmiotowym Nieruchomości.

Informacji na temat przetargów udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, pod nr tel. 32 388-71-21, 32 388-71-23, w godzinach urzędowania, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.