ul. Szymały 38
41-922 Radzionków
tel. 32 286-63-31
strona internetowa: www.przedszkole3.radzionkow.pl
strona BIP: http://bip.przedszkole3.radzionkow.pl/
adres e-mail: przedszkole3.radzionkow@onet.pl

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek od godz. 6.00 do godz. 16.00

Dyrektor jednostki

mgr Barbara Bochnia

Uchwały dotyczące jednostki

Uchwała Nr XIII/111/99 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej przedszkoli na terenie miasta Radzionkowa.