Najważniejsze informacje na temat nowej ustawy śmieciowej można pobrać ze strony www.radzionkow.pl/ekologia w menu/ustawa śmieciowa

Wszelkich informacji udziela:
Referat Gospodarki Odpadami i  spraw Wodno-Ściekowych
Urzędu Miasta Radzionków
ul. Kużaja 17
parter
telefon: (32) 388-71-62
e-mail: odpady@radzionkow.pl

Miejsca, w których można składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Urząd Miasta Radzionków, Biuro Obsługi Klienta,
  ul. Męczenników Oświęcimia 42,
  parter, pokój nr 4;
 • Urząd Miasta Radzionków, Referat Gospodarki Odpadami i  spraw Wodno-Ściekowych,
  ul. Kużaja 17,  
  punkt informacyjny
  parter (korytarz po prawej stronie).

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz