Uchylono zarządzeniem wewnętrznym Kierownika Urzędu Nr 36 z dnia 10 sierpnia 2022r.