Program skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi - w wieku 50-69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

  • które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonywanej mammografii;
  • otrzymały w ramach  realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat. Kobiety, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym mogą również wykonać mammografię lub USG piersi na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog, onkolog) w miejscu wyłącznie wskazanym przez specjalistę.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi:

Etap pogłębionej diagnostyki

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
ul. Batorego 15
41-902 Bytom
32 786-14-00

Śląski Ośrodek Onkologii "SANIVITAS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pl. Akademicki 15/6
41-902 Bytom
32 387-76-05
32 387-76-06
32 387-76-08

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BI-MED", Apteka "LEŚNA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Adama Mickiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry
32 285-80-80

Etap podstawowy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
ul. Stefana Batorego 15
41-902 Bytom
32 786-14-00

Śląski Ośrodek Onkologii "SANIVITAS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pl. Akademicki 15-6
41-902 Bytom
32 387-76-05
32 387-76-06
32 387-76-08

Piekarskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 11
41-940 Piekary Śląskie
32 393-81-19

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BI-MED", Apteka "LEŚNA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Adama Mickiewicza 8
42-600 Tarnowskie Góry
32 285-80-80

Harmonogram postoju mammobusu

więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Opracowano na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia.