Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki poz, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznawanej gruźlicy, w szczególności do osób, które miały kontakt z chorym, lub osób które mają trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.

Jeżeli na podstawie badania świadczeniobiorca nie zakwalifikował się do dalszej diagnostyki lub nie została rozpoznana u śwaidczeniobiorcy gruźlica ponowne badanie w kierunku grużlicy w ramach programu wykonuje się po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Przychodnia Lekarska RAD-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gajdasa 1 i 4
41-922 Radzionków
32 286-62-20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS-Jerzy Psiuk"
ul., Kużaja 57
41-922 Radzionków
32 389-88-20

więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Opracowano na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia.