Program skierowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat);
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Na badania wykonywane w ramach programu w placówkach, które podpisały z NFZ umowę na jego realizację, powinien skierować kobietę lekarz prowadzący ciążę. Skierowanie powinno zawierać informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu.

Bezpłatne badania w ramach programu:

SIGMA-BI Jacek Zamłyński Spółka
Poradnia ginekologiczna
ul. Chrzanowskiego 23
41-903 Bytom
+48 603-863-412

LUXARMED
ul. Mickiewicza 23
42-600 Tarnowskie Góy
32 450-07-87
695-923-028

więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Opracowano na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia.