Lokalizacje betonowych słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Radzionków:

 • ul. Kużaja / ul. Gierymskiego,
 • ul. św. Wojciecha / ul. Kowalska,
 • ul. Męczenników Oświęcimia 42,
 • ul. Szymały 37,
 • ul. Szymały 1,
 • ul. św. Wojciecha 118,
 • ul. Skotnicka - „Planty.”

Lokalizacje ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych będących własnością Gminy Radzionków:

 • ul. św. Wojciecha (przy kościele pw. św. Wojciecha),
 • ul. Unii Europejskiej,
 • ul. Nieznanego Żołnierza / ul. Kużaja,
 • ul. Skotnicka - „Planty.”

Zarządzenie Nr 1486/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad umieszczania informacji na słupach ogłoszeniowych oraz ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych, będących własnością Gminy Radzionków.

Zarządzenie Nr 1034/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 września 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady umieszczania informacji na słupach ogłoszeniowych oraz ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych, będących własnością Gminy Radzionków

Zarządzenie Nr 1197/20 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady umieszczania informacji na słupach ogłoszeniowych oraz ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych, będących własnością Gminy Radzionków