Uzyskaj informację publiczną

Szukasz informacji o działalności naszego urzędu?

Kto może dostać informację publiczną

Każdy. Nie trzeba pokazywać dokumentów ani podawać powodu. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informacje obywatelom.

Kto może udostępnić informację publiczną

Instytucja publiczna - czyli taka, która wykonuje zadania publiczne (czyli zadania państwa) lub zarządza majątkiem publicznym (czyli własnością państwa) - która ma taką informację. Może to być na przykład każde ministerstwo, kuratorium, urząd gminy albo miasta, urząd wojewódzki, starostwo powiatowe, sąd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoła, biblioteka publiczna, Polski Czerwony Krzyż, partie polityczne, NSZZ "Solidarność", Naczelna Izba Aptekarska i wiele innych.

Co zrobić

Masz kilka możliwości. Możesz:

 • sprawdzić ogólnodostępne źródła informacji publicznej. Szczegóły znajdziesz poniżej w " Gdzie znaleźć informację publiczną",
 • poprosić ustnie o taką informację - telefonicznie albo w siedzibie urzędu,
 • wysłać wniosek pocztą albo e-mailem. Nie ma jednego wzoru wniosku - możesz go złożyć w dowolnej formie. Napisz w nim, jakiej informacji potrzebujesz i w jaki sposób chcesz ją otrzymać.
 • możesz wysłać wniosek do naszego Urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP - poprzez usługę "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu" lub "Pismo ogólne do urzędu", które znajdziesz w części Inne sprawy urzędowe - Korespondencja z urzędem , logując się za pomocą dostępnych narzędzi np. profil zaufany, 
 • zwrócić się o informację publiczną za pomocą wniosku online - Uzyskaj informację publiczną, logując się za pomocą dostępnych narzędzi np. profil zaufany.

Jeśli instytucja nie może udostępnić ci informacji publicznej w takiej formie, w jakiej chcesz (na przykład chcesz dostać zeskanowane dokumenty, ale wykonanie takiego skanu mogłoby je zniszczyć) lub w taki sposób, w jaki chcesz (na przykład chcesz otrzymać informacje na adres e-mail, a instytucja może je przekazać jedynie do rąk własnych), zostaniesz o tym pisemnie poinformowany. Urzędnik zaproponuje inną formę lub sposób udostępnienia informacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złożysz ponownie wniosku o udostępnienie informacji w proponowanej przez urzędnika formie lub w proponowany sposób, to postępowanie zostanie umorzone.

Gdzie znaleźć informację publiczną

 • w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Każda instytucja publiczna prowadzi swoją stronę internetową BIP, na której umieszcza podstawowe informacje o swojej działalności.
 • na posiedzeniach instytucji publicznych - na przykład Rady Miasta Radzionków oraz posiedzeniach jej komisji. Możesz też dostać materiały z takich posiedzeń, między innymi protokoły. Jest jednak kilka wyjątków, kiedy nie możesz brać udziału w sesji - na przykład kiedy posiedzenie jest niejawne,
 • w siedzibach instytucji publicznych. Wiele z nich umieszcza informacje na tablicy ogłoszeń.

Ile zapłacisz

 • zazwyczaj usługa jest bezpłatna,
 • usługa może być płatna - tylko jeśli instytucja poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla ciebie przygotować. Na przykład informacja ma formę papierową, a ty chcesz ją dostać w formie elektronicznej na płycie CD - wtedy trzeba ją zeskanować i zapisać na płycie. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie instytucja.

Ile będziesz czekać

Informację publiczną otrzymasz:

 • od razu - jeśli urzędnik ma do niej bezpośredni dostęp, czyli może ją szybko przygotować,
 • do 14 dni od dnia złożenia wniosku - jeśli urzędnik potrzebuje czasu, żeby ją przygotować,
 • do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku - jeśli urzędnik potrzebuje więcej czasu, żeby ją przygotować. Urzędnik powiadomi cię o powodach opóźnienia i poda termin, do którego otrzymasz taką informację. Ma na to 14 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.

Możesz złożyć skargę na bezczynność instytucji , jeśli okaże się, że na przykład:

 • instytucja nie przekaże ci informacji w wyznaczonym czasie i nie poinformuje cię o powodach opóźnienia,
 • informacja, którą otrzymasz, będzie - twoim zdaniem - niepełna.

Możesz zanieść lub wysłać skargę do Urzędu Miasta Radzionków, ale samo pismo zaadresuj na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Urząd musi przekazać twoją skargę do sądu.

Instytucja może odmówić ci udostępnienia informacji, których szukasz. Dostaniesz wtedy decyzję, w której poda ci powód odmowy. Jeśli się z nią nie zgodzisz - możesz się odwołać. Na decyzji znajdziesz informację, do kogo skierować odwołanie i w jakim czasie możesz to zrobić.

Kiedy Urząd odmówi udostępnienia informacji

 • Jeśli informacje publiczne są niejawne, są tajemnicą ustawowo chronioną lub ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 • Jeśli takie informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób, bo na przykład trzeba przygotować analizę albo zestawienie statystyczne - jeśli nie udowodnisz, że udostępnienie takich informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, na przykład dla bezpieczeństwa obywateli.

Koordynatorem ds. obiegu wniosków o udostępnienie informacji publicznej w naszym Urzędzie jest p. Ilona Loch nr tel. 32 3887164, pokój nr 11a (I piętro).

Możesz zobaczyć też:

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wniosku pomocniczego.