Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

Potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi twój stan cywilny? Zamiast kilku odpisów aktów stanu cywilnego, możesz dostać jeden dokument - zaświadczenie o stanie cywilnym. Możesz je wykorzystać, gdy będziesz załatwiać wiele różnych spraw, na przykład podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub takich, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Za granicą takiego zaświadczenia może od ciebie wymagać twój pracodawca albo na przykład instytucja socjalna lub inna. Pamiętaj, że zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy! Poniżej dowiesz się, jak je dostać.

Sprawę załatwisz:

Kto może złożyć wniosek o zaświadczenie

Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

Gdzie złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie

Wniosek możesz wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego (USC).

Zaświadczenie możesz:

 • odebrać osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
 • dostać listownie,
 • dostać w formie dokumentu elektronicznego.

Sposób odbioru zaświadczenia zaznacz we wniosku.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa wynosi 38 zł.

Jeżeli załatwiasz sprawę w naszym Urzędzie opłatę skarbową możesz wpłacić w kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub przesłać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ....."

Ile będziesz czekać

O ile to możliwe, kierownik USC wyda ci zaświadczenie od razu. Akt, na podstawie którego wyda ten dokument, musi być w rejestrze stanu cywilnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie dostaniesz:

 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do USC, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do USC, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Jeśli kierownik USC odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Wtedy masz 14 dni, aby odwołać się od decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Co przygotować, aby załatwić sprawę listownie lub osobiście w urzędzie

 • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym - możesz go pobrać i wypełnić w domu albo wziąć z urzędu stanu cywilnego (USC). Wzór wniosku jest określony przez prawo. Wniosek do pobrania u dołu strony,
 • dowód opłaty skarbowej - możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.

Jak możesz złożyć wniosek przez internet

1. Dokonaj opłaty, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. Zrób przelew na konto urzędu, do którego składasz wniosek i zachowaj potwierdzenie przelewu. 
2. Wejdź na stronę usługi Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na platformie ePUAP.
3. Wybierz przycisk "Załatw sprawę".
4. Zaloguj się za pomocą dostępnych narzędzi.
5. Wybierz Urząd Miasta Radzionków, jeżeli wniosek wysyłasz do naszego urzędu.
6. Wypełnij formularz i zaznacz, w jakiej formie chcesz odebrać zaświadczenie. Do wyboru masz następujące możliwości:

 • w postaci papierowej, który możesz odebrać osobiście w urzędzie,
 • w postaci papierowej, który możesz otrzymać pocztą tradycyjną,
 • w postaci elektronicznej (podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), który otrzymasz na swoje konto na platformie ePUAP.

7. Dodaj załączniki:

 • potwierdzenie dokonania przelewu (opłaty skarbowej za odpis),

8. Wyślij formularz.

Zwróć uwagę, że składając wniosek, składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na twój stan cywilny, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a potem fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Pamiętaj, że takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Gabriela Mol (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) oraz p. Joanna Dejas (Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego).
Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w pokoju nr 5 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Gabriela Mol 32 3887109, p. Joanna Dejas 32 3887154.

Możesz zobaczyć również:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji