Uzyskaj zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kto może uzyskać zaświadczenie

Każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z niego zaświadczeń

Co przygotować

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - formularz do pobrania u dołu strony

W Urzędzie Miasta Radzionków możesz złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 4, parter w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 42) lub wysłać e-mailem na adres um@radzionkow.pl

Ile zapłacisz

17 zł

Opłatę skarbową możesz wpłacić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1,parter) lub przesłać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ...".

Ile będziesz czekać

Urzędnik wystawi zaświadczenie do 7 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.

Dodatkowe informacje

Osobą, która przyjmie Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie jest p. Eugeniusz Tomanek - pracownik Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego, tel. 32 388-71-24. Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 14, II piętro.