zmieniono zarządzeniem Nr 957/20 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 lipca 2020r.
uchylono zarządzeniem Nr 2088/22 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 8 czerwca 2022r.