Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków" .