Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 sierpnia 2003r., Nr 81, poz.2203
Zmiany:
-rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak: PN-N-0911/278/R/03 z dnia 4 sierpnia 2003 roku;
-uchwała Nr XXII/149/2004 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 103, poz. 2873)-uchylona
-uchwała Nr XXIX/193/2005 z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 49, poz. 1296)-uchylona;
-uchwała Nr XLIII/292/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w  sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków  (Dz.Urz. Woj.Śl. Nr 85, poz.2399) - uchylona uchwałą Nr LII/440/2010;
-uchwała Nr VIII/46/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie miasta Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 73,poz.14952)-uchylona;
-uchwała Nr XXIV/190/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 63, poz. 1413);
-uchwała Nr XXXI/257/2008 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian zw Statucie Miasta Radzionków (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 12 listopada 2008 roku, Nr 198, poz. 3603)
-uchwała Nr LII/440/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 czerwca 2010 roku, Nr 100, poz. 1623).

Utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XV/122/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia
24 listopada 2011 r.