1. Porozumienie zawarte 9 lutego 2021 roku pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach (w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego) a Gminą Radzionków w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Radzionków - porozumienie zawarte na czas określony do dnia 30 listopada 2021 roku.
  2. Porozumienie zawarte 19 marca 2021 roku pomiędzy Gminą Radzionków a Miejską Biblioteką Publiczną w Radzionkowie w sprawie przekazania Bibliotece do sprzedaży 30 egzemplarzy albumu "Radzionków. Serce Śląska" -  rozliczenie sprzedaży do dnia 31 grudnia 2021 roku.