Numer sprawy: SO.152.1.2021

Data złożenia petycji: 10 lutego 2021r., 17 lutego 2021 roku - petycja tej samej treści przesłana przez innego nadawcę - brak zgody na ujawnienie danych osobowych

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Teresa Garland

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego

Treść petycji: Skany petycji dostępne w załącznikach.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 4 maja 2021 roku.