(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl z dnia 7 kwietnia 2021 roku, poz. 2501)