Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 21 dni, tj. od dnia 8.06.2021r. do dnia 29.06.2021r. wykazu nr 22/2021, obejmującego część nieruchomości, położonej w Radzionkowie w rejonie ul. Orzechowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech w drodze bezprzetargowej.<>


Informacji na temat wykazu Nr 22/2021 udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, tel. 32 388 71 21, 32 388 71 23, 32 388 71 29