Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 21 dni, tj. od dnia 8.06.2021 roku do dnia 29.06.2021 roku wykazu nr 21/2021, obejmującego niezabudowaną działkę gruntu nr 2250/21 położoną w Radzionkowie w rejonie ul. Dąbrowskiej, stanowiącą własność Gminy Radzionków, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.<>


Informacji na temat wykazu Nr 21/2021 udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, tel. 32 388 71 21, 32 388 71 23, 32 388 71 29