(Interpelacja radnego Pana Wojciecha Tobora z dnia 15 lipca 2021 roku.)