Zarządzenie Nr 1209/20 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w formie świadczenia rzeczowego

Uchwała Nr XXX/303/2021 z dnia 24.06.2021r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg