Uzyskaj dowód osobisty

Sprawę załatwisz:

 • w urzędzie
 • poza urzędem - może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu, aby złożyć wniosek o dowód. Możesz go wtedy złożyć w miejscu, w którym przebywasz - więcej w "Jak możesz złożyć wniosek poza urzędem".

 Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.
 • obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

 • po ukończeniu 18 lat,
 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności obecnego dowodu,
 • jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) - jak najszybciej,
 • jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) - jak najszybciej,
 • jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu 


Jeśli zmienił się twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał twój dowód - nie musisz wymieniać dowodu.

Co musisz przygotować, jeśli chcesz złożyć wniosek w urzędzie

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego - wniosek do pobrania u dołu strony - pobierz go i wypełnij w domu.  Wniosek możesz otrzymać też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • zdjęcie do dowodu osobistego wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli posiadasz,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Jak możesz złożyć wniosek poza urzędem:

1. Skontaktuj się z organem gminy (będącej siedzibą władz powiatu), na terenie której przebywasz lub organem miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywasz  - Zadzwoń do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - 32 39 33 700, 32 39 33 701.
2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście udać się do urzędu. Podaj swoje dane.
3. Nie drukuj wniosku. Wniosek zostanie wstępnie przygotowany przez urzędnika.
4. Przygotuj potrzebne dokumenty.
5. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Przekaż mu potrzebne dokumenty.
6. Na miejscu urzędnik pobierze twoje odciski palców. Na wniosku złóż własnoręczny podpis, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym.
7. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Cię urzędnik.

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Możesz sprawdzić przez internet, czy twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie - obywatel.gov.pl

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód odbierasz w urzędzie, który przyjął twój wniosek. Pamiętaj, że musisz odebrać dowód osobiście. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty, weź go ze sobą do urzędu.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała go w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął twój wniosek.

Jeżeli wniosek był przyjmowany poza urzędem i nadal z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, nie możesz osobiście odebrać dokumentu - dowód osobisty zostanie dostarczony przez urzędnika - ale tylko w przypadku gdy przebywasz na terenie tej samej gminy, co w dniu przyjmowania wniosku o wydanie dowodu. W takim przypadku musisz aktywować certyfikaty zamieszczone w dowodzie. Jeżeli nie chcesz aktywować certyfikatów, odbierz dowód za pośrednictwem pełnomocnika.

Dodatkowe informacje

Wniosek na dowód osobisty w naszym Urzędzie złożysz w Referacie Spraw Obywatelskich.

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Magdalena Synecka oraz p. Katarzyna Lubos.
Referat Spraw Obywatelskich znajduje się w pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Magdalena Synecka 32 3887111, p. Katarzyna Lubos 32 3887126.