Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka

Sprawę załatwisz:

  • w urzędzie
  • poza urzędem - może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu, aby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Możesz go wtedy złożyć w miejscu, w którym przebywasz - więcej w "Jak możesz złożyć wniosek poza urzędem".
  • przez internet - TYLKO jeżeli dziecko nie ukończyło 12 roku życia!

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka

W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Dowód osobisty dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia jest ważny 5 lat.

Dowód osobisty dziecka, które ukończyło 12 roku życia jest ważny 10 lat.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dzieci do lat 18 nie muszą mieć dowodu.

Dowód dla dziecka albo paszport jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej i krajów strefy Schengen.

Co musisz przygotować, jeśli chcesz złożyć wniosek w urzędzie

Dzieci lub podopieczni powyżej 5 roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas składania wniosku!

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego - wniosek do pobrania u dołu strony - pobierz go i wypełnij w domu. Wniosek możesz otrzymać też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • zdjęcie do dowodu osobistego wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • swój dowód osobisty lub paszport.
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego!
  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem - dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
  • jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) - uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce

 Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Jak możesz złożyć wniosek poza urzędem:

1. Skontaktuj się z organem gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywasz lub organem miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywasz - Zadzwoń do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - 32 39 33 700, 32 39 33 701.
2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście iść do urzędu. Podaj swoje dane i dane dziecka lub podopiecznego.
3. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka lub podopiecznego.
4. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Przekaż mu potrzebne dokumenty.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje Cię urzędnik.

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty.

Możesz sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty Twojego dziecka jest już gotowy do odbioru w urzędzie – obywatel.gov.pl

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która wystąpiła po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego.

Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

Jeżeli wniosek był przyjmowany poza urzędem i nadal z powodu choroby, niepełnosprawności, czy innej niedającej się pokonać przeszkody, nie możesz osobiście odebrać dokumentu - zostanie on dostarczony przez urzędnika - ale tylko w przypadku gdy przebywasz na terenie tej samej gminy, co w dniu przyjmowania wniosku o wydanie dowodu. W takim przypadku dziecko lub podopieczny musi aktywować certyfikaty zamieszczone w dowodzie. Jeżeli nie chce aktywować certyfikatów odbierz dowód za pośrednictwem pełnomocnika.

Dodatkowe informacje

Wniosek na dowód osobisty w naszym Urzędzie musisz złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich.

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Magdalena Synecka oraz p. Katarzyna Lubos.
Referat Spraw Obywatelskich znajduje się w pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Magdalena Synecka 32 3887111, p. Katarzyna Lubos 32 3887126.