Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 21 dni, tj. od dnia 16.11.2021r. do dnia 07.12.2021r. wykazu nr 49/2021, obejmującego części nieruchomości, położonych w Radzionkowie przy ul. Huzarów oraz ul. Kadetów, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.<>


Informacji na temat wykazu Nr 49/2021 udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, tel. 32 388 71 21, 32 388 71 23, 32 388 71 29