Od dnia 1 stycznia 2022r. budynki należące do gminnego zasobu mieszkaniowego będą administrowane przez Urząd Miasta Radzionków, Referat ds. Gospodarki Lokalowej ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków (parter)

Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 – 15:00
  • środa 7:00 – 17:00
  • piątek 7:00 – 13:00

Dane kontaktowe

Sprawy techniczne                                                             

tel. 32 388 71 78

Umowy najmu, naliczanie opłat oraz sprawy techniczne 

tel. 32 388 71 22

Rozliczanie opłat, windykacja należności 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Męczenników Oświęcimia 42 (pokój nr 1, parter)
tel. 32 388 71 16                                               

Utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe  

DEVEPOLER Artur Niestój      
tel. 511 131 912                                            
tel. 509 584 767

Całodobowe pogotowie awaryjne                                                                                                                    

Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan., c.o, gaz
Piotr Ledwoch
tel. 32 281 20 33

Opłaty za użytkowanie lokalu należy dokonywać do 25 dnia miesiąca za dany miesiąc:

  • przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264
  • gotówką w Kasie Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 1, parter

Godziny pracy kasy:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 – 14:30
  • środa 7:00 – 16:30
  • piątek 7:00 – 11:30

W każdy ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa jest nieczynna.