Numer sprawy: SO.152.4.2021

Data złożenia petycji: 21 grudnia 2021r., 12.01.2022r.(uzupełnienie)

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Fundacja im. Nikoli Tesli

Przedmiot petycji: Petycja - Postulat dotyczący zakazu stosowania maseczek ochronnych, szczepień i kwarantanny przeciw COVID-19

Treść petycji: Skan petycji wraz z uzupełnieniem dostępny w załączniku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 28 lutego 2022 roku