Liczba ludności - 15741 (stan na dzień 31.12.2021r.)

Podział wiekowy kobiet:
0 -18 lat - 1440;
19 -60 lat - 4289;
powyżej 60 lat - 2399

Podział wiekowy mężczyzn:
0 -18 lat - 1469;
19 - 65 lat - 4854;
powyżej 65 lat - 1290

Zgony - 226
Urodzenia - 119
Małżeństwa zawarte w USC w Radzionkowie - 26
Rozwody - 28