Wymelduj się z pobytu czasowego

Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu - deklarujesz jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem - zgłoś to w urzędzie.

Kiedy wymeldować się z pobytu czasowego

Musisz to zrobić najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Pamiętaj jednak, że możesz się wymeldować podczas zameldowania w nowym miejscu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

Pamiętaj, jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego - osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania osoby zmarłej. 

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pamiętaj, żeby wysłać dokumenty do urzędu właściwego ze względu na adres, z którego chcesz się wymeldować!

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - (formularz u dołu strony) możesz go pobrać i wypełnić w domu. Formularz możesz otrzymać również w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu czasowego

  • w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu czasowego,
  • w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać - możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Magdalena Synecka oraz p. Katarzyna Lubos.
Referat Spraw Obywatelskich znajduje się w pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Magdalena Synecka 32 3887111, p. Katarzyna Lubos 32 3887126.