Wymelduj się z pobytu stałego

Kiedy wymeldować się z pobytu stałego

Musisz wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Pamiętaj, że możesz też to zrobić podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

Pamiętaj, że gdy zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego - osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania osoby zmarłej.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu (jeśli jesteś obywatelem polskim). Pamiętaj, żeby wysłać dokumenty do urzędu właściwego ze względu na adres, z którego będziesz się wymeldowywać!

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego - (formularz u dołu strony) możesz go pobrać i wypełnić w domu. Formularz możesz otrzymać również w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu stałego

  • w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu stałego,
  • w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać - możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Magdalena Synecka oraz p. Katarzyna Lubos.
Referat Spraw Obywatelskich znajduje się w pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Magdalena Synecka 32 3887111, p. Katarzyna Lubos 32 3887126.