(Interpelacja radnego Pana Stefana Hajdy z dnia 24 stycznia 2022 roku.)