(Interpelacja radnego Pana Wojciecha Tobora z dnia 30 stycznia 2022 roku.)