(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 29 marca 2022 roku, poz. 1939)

Uchwała Nr XLV/461/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 wrzesnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/393/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2022 roku (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 października 2022 roku, poz. 6165)

Link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego