Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

Sprawę możesz załatwić:

  • w urzędzie,
  • przez internet,
  • wniosek możesz wysłać listem poleconym, ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie. Jesli wyślesz wniosek pocztą - zatrzymaj potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.

 Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek CEIDG-1 oraz odpowiedni załącznik.
  2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
  3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (lub notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu).

Wniosek złóż w pokoju nr 6 lub pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Osobami, które przyjmą Cię w tej sprawie są p. Danuta Draus, nr telefonu 32 3887112 lub p. Magdalena Synecka nr telefonu 32 3887111.

Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie - biznes.gov.pl