Zgłoś wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, którego firma jest zawieszona i chcesz wrócić do prowadzenia działalności gospodarczej musi złożyć wniosek o wznowienie w CEIDG.

Sprawę możesz załatwić:

  • w urzędzie,
  • przez Internet,
  • wniosek możesz wysłać listem poleconym, ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie. Jeśli wyślesz wniosek pocztą - zatrzymaj potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz CEIDG.
  2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu. Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik zgłoszony w CEIDG (zakres pełnomocnictwa musi obejmować możliwość wprowadzenia wykreślenia, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa) lub pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólny (pełnomocnictwo pisemne, ustanowione jednorazowo do wybranej czynności, każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł – opłata nie dotyczy najbliższej rodziny).

Miejsce składania pism:

Dokumenty złóż w pokoju nr 6 lub pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42. Osobami, które przyjmą Cię w tej sprawie są p. Danuta Draus, nr telefonu 32 3887112 lub p. Magdalena Synecka nr telefonu 32 3887111.

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie - biznes.gov.pl