Zgłoś zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), może zawiesić działalność w każdej dowolnej chwili. Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w jej prowadzeniu. Przedsiębiorca może zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. Można zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu, na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni oraz dowolną ilość razy.

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia:

 • wskazanego w tym wniosku,
 • wskazanego w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 • ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Sprawę możesz załatwić:

 • w urzędzie,
 • przez Internet,
 • wniosek możesz wysłać listem poleconym, ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie. Jeśli wyślesz wniosek pocztą - zatrzymaj potwierdzenie nadania przesyłki poleconej

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz CEIDG.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu. Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik zgłoszony w CEIDG (zakres pełnomocnictwa musi obejmować możliwość wprowadzenia zawieszenia, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa) lub pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólny (pełnomocnictwo pisemne, ustanowione jednorazowo do wybranej czynności, każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł – opłata nie dotyczy najbliższej rodziny).

Dokumenty złóż w pokoju nr 6 lub pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42. Osobami, które przyjmą Cię w tej sprawie są p. Danuta Draus, nr telefonu 32 3887112 lub p. Magdalena Synecka nr telefonu 32 3887111.

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie - biznes.gov.pl