(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 31 maja 2022 roku, poz. 3641)