ul. Piastowska 3
41-922 Radzionków
adres e-mail: cidrynakole@gmail.com
adres strony internetowej: https://www.facebook.com/Cidry-na-Kole

Skład zarządu:

Piotr Flach - prezes zarządu
Ireneusz Musialik - wiceprezes zarządu
Ewa Golus - członek zarządu

Cele statutowe:

Popularyzacja turystyki rowerowej w regionie, działalność mająca za zadanie organizację czasu wolnego dla osób chcących aktywnie spędzać czas oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, m.in. poprzez:

 • organizowanie rowerowych rajdów, wycieczek, pielgrzymek i wyjazdów oraz innych projektów i imprez o charakterze spinningowym, turystycznym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym;
 • popularyzacja turystyki rowerowej, kolarstwa i spinningu;
 • udział w rowerowych i spinningowych wydarzeniach i zawodach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim;
 • integrowanie i rozwój środowiska rowerowego,
 • działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej rowerzystom,
 • edukację w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów,
 • edukację w zakresie znajomości przepisów Prawa o ruchu drogowym,
 • organizację spotkań podróżniczych, pokazów i prelekcji;
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • promocję Radzionkowa, powiatu tarnogórskiego oraz regionu śląskiego, w szczególności, jego historii, zabytków, walorów turystycznych i krajobrazowych,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa,
 • działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • działalność charytatywną,