(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 października 2022 roku, poz. 6166)