Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej – http://www.bip.radzionkow.pl w Menu Przedmiotowym Nieruchomości oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Nałkowskiej w Radzionkowie, Województwo Śląskie – Powiat Tarnogórski.

Do sprzedaży przeznaczone są zabudowane działki nr 133/18 i nr 273/49 o łącznej powierzchni 20764 m2 z księgi wieczystej KW Nr GL1T/00059586/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Nr jednostki rejestrowej G.3324, położone w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej.

Na nieruchomości usytuowane są nieużytkowane budynki: socjalno - biurowy, portierni, pomost wagi samochodowej, dwa wgłębne zbiorniki wodne z przepustem. Ponadto drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, ogrodzenie z płyt betonowych i brama wjazdowa.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2022 roku o godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 8.

Informacji na temat przetargu udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, pod nr tel. (32) 388-71-21, (32) 388-71-23, w godzinach urzędowania, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.