Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 21 dni, tj. od dnia 15.11.2022r. do dnia 6.12.2022r. wykazu nr 39/2022, obejmującego części nieruchomości, położonych w Radzionkowie w rejonie ul. Artylerzystów oraz ul. Lotników, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech w drodze bezprzetargowej.


Informacji na temat wykazu Nr 39/2022 udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, tel. 32 388 71 21, 32 388 71 23, 32 388 71 29