527. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2023  (druk R-486).

528. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2023 (druk R-487).

529. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Miasta Radzionków do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych (druk R-488).

530. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (druk R-483).

531.Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata (druk R-482).

532. Opinia Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2025"  (druk R-484).

533. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk R-481).