Zakładka "Akty prawa miejscowego" zawiera wykaz uchwał Rady Miasta Radzionków, które są aktami prawa miejscowego, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.Tabele zawierają: informacje o numerze pozycji oraz datę ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.