(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03 grudnia 2009 r., Nr 241, poz. 3991)