Uchwała Nr XLIV/387/2009 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ustanowienia flagi, chorągwi i hejnału dla miasta Radzionkowa.
(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03 grudnia 2009 r., Nr 214, poz. 3991)

Uchwała Nr XLVIII/415/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zasad korzystania z flagi, chorągwi i hejnału miasta Radzionkowa.
(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03 marca 2010 r., Nr 36, poz. 558)