(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 3 marca 2010 r., Nr 36, poz. 558)