Informacje publiczne wywieszane są na tablicach:

 1. tablicy ogłoszeń głównej znajdującej się w Urzędzie Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42;
 2. tablicach informacyjnych na terenie Radzionkowa, które są usytuowane:
 • tablica zewnętrzna przed budynkiem Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42,
 • tablica zewnętrzna - Centrum Kultury „Karolinka”, pl. Jana Pawła II 2,
 • tablica zewnętrzna - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kużaja 19,
 • tablica zewnętrzna - Przychodnia Lekarska RAD-MED sp. z o.o. , ul. Gajdasa 1,
 • tablica zewnętrzna - przystanek Plac Letochów Rynek I (kierunek Tarnowskie Góry) zlokalizowany przy ul. Męczenników Oświęcimia,
 • tablica zewnętrzna - przystanek Knosały (kierunek Tarnowskie Góry) zlokalizowany przy ul. Knosały,
 • tablica zewnętrzna - przystanek Plac Letochów (kierunek Bytom) zlokalizowany przy ul. Szymały,
 • tablica zewnętrzna - przystanek Rojca Nieznanego Żołnierza (kierunek Bytom) zlokalizowany przy ul. Nieznanego Żołnierza,
 • tablica zewnętrzna - przystanek Rojca Nieznanego Żołnierza (kierunek Tarnowskie Góry) zlokalizowany przy ul. Nieznanego Żołnierza,
 • tablica zewnętrzna - przystanek Kościół (kierunek Tarnowskie Góry) zlokalizowany przy ul. św. Wojciecha,
 • tablica wewnętrzna - Apteka „U Laury”, ul. św. Wojciecha 21,
 • tablica wewnętrzna - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Kużaja 17,
 • tablica zewnętrzna - „Planty” przy ul. Skotnickiej.

Zarządzenie Nr 1035/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 września 2020r. w sprawie określenia zasad udostępniania i rozpowszechniania informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 1646/2021 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 6 października 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1035/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 września 2020r. w sprawie zasad udostępniania i rozpowszechniania informacji publicznej